Toetsing

Algemeen

We werken met een studiepuntensysteem. Per lesjaar moet een minimum aantal studiepunten worden gehaald om door te kunnen stromen. Aanwezigheid in de lessen, ingeleverde werkstukken en tentamens en het bijwonen van lezingen, workshops en verdiepende cursussen leveren studiepunten op.

Per lesjaar is er een tussentijdse toets en een eindtoets. Verder zijn er supervisiegesprekken.

Toetsing in de basisopleiding

Getoetst wordt:

 • astrologische basiskennis
 • astronomische kennis
 • inzicht in de astrologie en je energetische en expressieve ontwikkeling
 • je bereidheid tot zelfinzicht
 • persoonlijke bewustwording

De tweejarige basisopleiding wordt afgesloten met een horoscoopduiding.

Toetsing in de vervolgopleidingDierenriem

In dit deel van de opleiding gaat het om de toepassing.
Getoetst wordt:

 • je vaardigheid in het duiden
 • je consultvoering
 • hoe je energetisch in een consult staat
 • je coachende en counselende vaardigheden
 • hoe je aan kunt sluiten bij actuele ontwikkelingsprocessen van je cliŽnt

De tussentijdse toetsen en eindtoetsen bestaan uit duidingen en werkstukken. Ook supervisie en beoordelingsgesprekken bepalen de toelating tot het volgende lesjaar.

Examenjaar

De afronding van de opleiding bestaat uit een schriftelijk examen en een mondeling examen op basis van een aantal werkstukken.

Daarin worden geŽxamineerd:

 • de specifieke vaardigheden die je leert op opleiding De Diamant.
  • - Hiermee kun je afstuderen als Astroloog / Procesbegeleider.
 • de kennis en vaardigheden volgens de kwalificatie-eisen van de landelijke standaard voor praktijkvoerende astrologen, zoals aangegeven door AVN en ASAS.


Het laatste dat een vis ontdekt is het water waarin hij zwemt