De Diamant

Opleiding tot Astroloog en Procesbegeleider

De Opleiding

Ook in deze tijd, waarin het aanbod van korte studies en snelle trainingen groot is, heeft De Diamant ervoor gekozen een gedegen opleiding te bieden die meerdere jaren omvat.
Astrologie is een vak en heeft tijd nodig om te implementeren. Bovendien vraagt het oefening om vakbekwaamheid op te bouwen in het integreren van de verschillende disciplines.

De opleiding bestaat uit twee delen.
De eerste twee jaar vormen de basisopleiding, de tweejarige vervolg-opleiding is meer vakgericht.

Astrologie is de hoofdstroom, energiewerk en expressie belangrijke nevenstromen.
In de basisopleiding ligt de nadruk op jezelf en op kennismaking en ervaring met verschillende disciplines.

De eigen horoscopen van de deelnemers staan centraal en vormen leidraad voor zelfonderzoek Ún inzicht in de basisprincipes van astrologie. Je leert jezelf plaatsen in de kosmos, je eigen energie waarnemen en beheren, je lichaam en je intu´tie gewaarworden, en je maakt kennis met verschillende vormen van creatieve expressie. Aan het eind van de basisopleiding kun je een horoscoop duiden en werken met je eigen energie, intu´tie en expressie.

In de vervolgopleiding ligt de nadruk op toepassen. Je leert de astrologie kennen en gebruiken als een instrument om iemands potentie en proces in beeld te brengen en te verbinden met levensfase en levensloop. En op basis daarvan te onderzoeken wat de unieke steun kan zijn voor structurele én actuele processen. Je leert zicht te krijgen op de energiebalans van je cliŰnt, die te begeleiden met oefeningen en adviezen en zelf ook energetisch zuiver in een consult te zitten.

Werkvormen

Ons lesaanbod zo is samengesteld dat je zowel je linker- als je rechterhersenhelft kunt aanspreken. Onze methodiek is een combinatie van theorie en ervaringsgericht werken. De diversiteit aan werkvormen en technieken zal je in staat stellen je wijsheid, kennis, lijf en hart in te zetten bij zowel het duiden, als het counselen en coachen.

Het vak astrologie inhoudelijk

Astrologie is een methode uit de esoterische traditie en daarmee onlosmakelijk verbonden met energetisch bewustzijn en het doorgronden van de kosmische wetten. Dat betekent dat het bij de scholing van een goede astroloog gaat om een uitgebreide feitenkennis in combinatie met de ontwikkeling van intu´tieve kwaliteiten.

Astronomie, psychologische astrologie, spirituele astrologie en esoterie vormen gezamenlijk het astrologisch fundament van de opleiding. De psychologische astrologie houdt zich vooral bezig met de persoonlijkheid, de spirituele astrologie met het transpersoonlijke.

Je studeert af als erkend astroloog. De einddoelen van de opleiding zijn zo geformuleerd dat je voldoet aan de kwalificatiestructuur van ASAS en AVN, de landelijke vakverenigingen voor Astrologen.

Energiewerk en expressie

Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van je intu´tie en gevoeligheid en daarmee constructief leren omgaan. Ook leer je gronden, je eigen ruimte beheren, je eigen patronen te zien en de energetische verbinding met de ander helder te krijgen. Contact maken met je eigen kern en daaraan uitdrukking geven, dat betekent jezelf kunnen zijn. Wij geloven dat creativiteit en intelligentie hand in hand gaan Je onderzoekt wat jouw manier is om bij je creativiteit en je uiting te komen en leert diverse werkvormen toepassen met cliŰnten. Aan de orde komen onder andere lichaamswerk, voice dialogue, zelfcoaching, meditatie, systemisch werk en innerlijke dialoog.

Procesbegeleiding

In de basisopleiding maak je kennis met diverse manieren van coachen en counselen.
In de vervolgopleiding leer je werken met een aantal praktische procesbegeleidings-technieken die met name in de combinatie met astrologie hun dienst bewijzen.

Docenten

Er zijn twee vaste docenten
- Margreet Andriol, Astroloog, Kindertolk« en IkLeerAnders-coach
- Engelien Hanzens, Astroloog, Systemisch werker en Transpersoonlijk Therapeut

Daarnaast wordt een deel van de lessen verzorgd door gastdocenten, die zijn gekozen vanwege hun eigen specialisme en expertise.


Het geluk zit in onszelf verstopt... het had geen betere plek uit kunnen zoeken