Praktische informatie

Praktisch

De basisopleiding bestaat uit een training van 30 dagdelen per jaar. Deze training kun je naar keuze volgen in Heerenveen of in Groningen.

De echte beroepsopleiding bestaat uit 20 lesdagen van 10.00-16.00 uur gedurende twee jaar, en een examenjaar van 10 dagen als voorbereiding op het examen en het voeren van je eigen praktijk.

Er is een studiepunten systeem dat aan de student inzicht geeft op de studiestructuur.
Aanwezigheid in de lessen, ingeleverde werkstukken en tentamens, en het bijwonen van lezingen en workshops leveren studiepunten op.

Diploma

Het diploma geeft toegang tot erkend lidmaatschap van de astrologische vakverenigingen AVN en ASAS.

Ethische code

Opleiding De Diamant hanteert een ethische code waaraan ieder student verplicht is zich te houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierin opgenomen.Van de studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.
Spiegel

Data & kosten

De twee-jarige basistraining start op verschillende momenten in Haren of Katlijk en bestaat uit 3 x 10 lessen per jaar.
Kosten zijn 900,- p.j.
Voor de aanvang van de basistraining zie de informatie in de agenda.

De twee-jarige beroepsopleiding start elk jaar in september. De lesdagen zijn in principe op maandag of vrijdag. Elke lesdag duurt van 10.00-16.00 uur. Kosten zijn 1975,- per jaar

Het examenjaar bestaat uit 10 lesdagen van 10.00-16.00 uur.
Kosten zijn 975,- + examengeld.

De lessen worden gegeven op Schoterlandseweg 22 in Katlijk.

Zie voor locatie informatie hier.

There are two things we should give our children: one is roots, the other is wings

Hodding Carter